Η μεγάλη τεχνογνωσία των μηχανικών μας στα συστήματα αυτοματισμού με τη χρήση PLC,  συστημάτων ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA) και άλλων λύσεων καθιστά την PK Talos Engineering ικανή να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένα συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού που επιτυγχάνουν συνεχή λειτουργία της παραγωγής χωρίς λάθη.

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας μπορούν να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν ολοκληρωμένα συστήματα με χρήση PLC, συστήματα ποιοτικού ελέγχου με χρήση καμερών, να κατασκευάσουν πίνακες αυτοματισμού, βιομηχανικά δίκτυα κ.α.